برچسب: کتاب

پرفسور در WC

یکی از توالت در اومد و داشت زیپش رو بالا می‌کشید که نگاهش به پیرمرد افتاد. با شتاب اومد جلو گفت: اُووو، پرفسور…

تنظیم باد در روز جهانی بلندخوانی!

اولین چهارشنبه ماه مارس «روز جهانی بلندخوانی» است. حالا باید چه کار کنیم که این روز جهانی‌مان ختم به خیر شود، با مردم دست به یقه نشویم، همسایه هم با مشت هی نکوبد توی دیوار؛ و حال جماعت از هر چه روز جهانی است به‌هم نخورد؟!

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۵ | عصاره این جمله‌‌های قشنگ را جمع‌ کنیم، آن را هم زده، سپس بعنوان تیم ملی یا کتاب ملی بفرستیم به آکادمی نوبل. آنوقت اگر جگر شیر دارند جایزه را ندهند به ما.

آن کتاب دزدهای نازنین

آن کتاب دزدهای نازنین

چرا «کتاب‌کش‌رونده‌ها» و ««ادد کننده‌های حضوری» دیگر در نمایشگاه کتاب آفتابی نمی‌شوند؟