برچسب: سیاست

برو قرعه‌ات رو بکش عمو

از این به بعد همه چیز قرار است قرعه‌کشی بشود. وقتی چند رجل سیاسی که می‌خواهند رییس جمهور بشوند، برای نشستن و جواب دادن و همه چیز باید قرعه‌کشی بشوند، دیگه بحثی واسه ما می‌مونه؟ نه والا!

لوبیای سحرآمیز

لوبیای سحرآمیز

با هیجان و حرارت حرف می‌زدند و حرف را از دهان هم می‌زدند. بعضی از کلمه‌هایشان را بهتر می‌شنیدم. «جاسوس، طبقه‌ی وسط، خیانت»

نان رژیمی :Save As

نان رژیمی :Save As

زندگی آپارتمانی هر ایرادی که داشته باشد این خوبی را دارد که آدم با شنود غیرعمد از حال همسایه باخبر می‌شود! مثلا آقا و خانم همسایه‌ی دیوار به دیوار ما، امروز درباره‌ی اقتصاد سیاسی...

طنز، تو شکم طنز

طنز، تو شکم طنز

فراخوان جشنواره‌ی شعر طنز لرستان منتشر شد. شرکت‌کنندگان جشنواره کاری بس دشوار در پیش دارند. چرا که دستاندرکاران جشنواره خود به شدت اهل طنز و شوخ‌طبعی هستند و به شرکت‌کنندگان رودست زده‌اند و طنازانه...