برچسب: جمعیت

راه‌های جلوگیری از کله گشتن کنسرت

راه‌های جلوگیری از کله گشتن کنسرت

دستورالممل‌های قضاقورتکی ۲۲ | چلچراغ ۶۰۲ | یکی از بهترین راه‌ها برای ناکارنشدن کنسرت این است که کلا کنسرت برگزار نشود. اگر کنسرت برگزار نشود، لغو هم نمی‌شود. خلاص!

ساز مخالف

ساز مخالف

کنار بروید/ راه را باز کنید/ زندگی بهتر/ به تاخت/ از ما می‌گریزد…

اعلام استقلال گوجه‌ و خیار

اعلام استقلال گوجه‌ و خیار

شهرهای کوچک سایه‌ی هم را با تیر می‌زنند. مثلا پیشوایی‌ها هر اتفاق بدی که برای شهرشان بیفتد، دایی‌جان ناپلئون‌وار می‌گویند «کار، کارِ ورامینی‌هاست»