برچسب: تخموی

سال کم تخمی و رو فرمی!

چه قدقد کردنا! جا نزنین‌ها. واسه ذهنیت خروس‌سالاریه. ما اگه خودمون روی فرم نگه داریم، هیچ کس تخم‌مون رو هم نمی‌تونه بخوره. چه برسه به گوشت‌مون!
شما این کارا رو بکنین…

راه‌های فیلم‌‌بین شدن مسئولان محترم!

راه‌های فیلم‌‌بین شدن مسئولان محترم!

دستورالممل‌های قضاقورتکی ۱۶ | با هزار تومان تخمه و فیلم‌بین شدن مسئولان میلیاردها تومان سود به جیب سینماگرها می‌رود.
کارشناسان تخموی می‌گویند: تخمه «آفتابگردان» از همه بهتر است. احتیاط کنید برای کمک به صنعت سینما، محیط زیست را تخموی نکنید!