دسته: شعر

هدفمندی خاطره‌‌ها

هدفمندی خاطره‌‌ها

گفت: توی این جاده گریه‌ام می‌گیره. خاطره‌هام زنده میشه. پرسیدم: سهمت از سوخت چقدره؟ گفت: به جاده نمی‌رسونه. اما توی شهر بزرگ‌راه‌ها چی؟ میدون‌ها؟ خیابون‌ها… گفتم: خیابون‌ها که جای تو نیست. پر از طرحه....

شاد کردن هنر است!

شاد کردن هنر است!

وقتی یک آدم خوب از دنیا می‌رود همه را ناراحت می‌کند خجالت هم نمی‌کشد! ولی من تصمیم دیگری دارم می‌خواهم مردم را خوشحال کنم! جوری که وقتی مُردم همه حال کنند جشن بگیرند و...

چهارشنبه‌سوری و عناصر اربعه‌ی ملی

چهارشنبه‌سوری و عناصر اربعه‌ی ملی

به وجد می‌آوردم این همه چیز ملی: خودرو ملی اینترنت ملی قهرمان ملی افتخار ملی و اینک «عناصر اربعه»‌ی ملی: «آب»‌بازی؟ ممنوع «آتش»‌بازی؟! ممنوع اما بازی با «خاک»، آزاد «باد»بازی، چو پرچمی، آزاد!  ...

احوال‌پرسی

احوال‌پرسی

گفت: احوالت چطور است؟ گفتمش: عالی است مثل حال گل! حال گل در چنگ چنگیز مغول!   قیصر امین‌پور

اشک‌آور – ۲

اشک‌آور – ۲

بند نمی‌آید این اشک سرازیر سال‌هاست می‌گویند: اشک تاریخی گویا اشک‌آور از نخستین اختراعات آدمی بوده است!

اشک‌آور – ۱

اشک‌آور – ۱

اشک‌آور است اما بیشتر شرم‌آور است یا دردآور اصلا خنده‌آور است این روز ملی اشک‌آور!

بازداشت شهید…

بازداشت شهید…

وقتی که نقل خبرها «بازداشت» می‌شود بازداشت شهید… عجیب نیست وقتی به عادت چشم جای یادداشت شهید… را بگیرد. وقتی کلمه‌ها بازداشت می‌شوند پاسداشت، نکوداشت یا چه فرق می‌کند؟ هر داشت دیگری «بازداشت» می‌شود!