دسته: دکلمه شعر

یادآر ز شمع مرده، یادآر

یادآر ز شمع مرده، یادآر

شعر مشترک یازده شاعر جوان که تضمینی است بر منظومه استاد «علی‌اکبر دهخدا» را با صدای «محمدعلی مومنی» و موسیقی «علی قمصری» بشنوید.