دسته: صدا

تصنیف‌های شجریان، روی خط زمان

هر دستگاه یا آواز ایرانی حال و هوایی دارد که برای زمان مشخصی از شبانه‌روز مناسب‌تر است. تصنیف‌های شجریان را روی خط زمان بسته‌بندی کرده‌ایم که می‌توانید بشنوید.

یادآر ز شمع مرده، یادآر

یادآر ز شمع مرده، یادآر

شعر مشترک یازده شاعر جوان که تضمینی است بر منظومه استاد «علی‌اکبر دهخدا» را با صدای «محمدعلی مومنی» و موسیقی «علی قمصری» بشنوید.