دسته: داستان

اکتشاف روحانی

اکتشاف روحانی

خوشی هم به ما نیامده. اگر هم آمده، کوتاه آمده! امروز با یک روحانی میان‌سال همسفر شدم. سفر به سمت بالا. نه از آن بالاهای آسمانی. از همین بالاهای زمینی که صدتا هم بالا...

نان رژیمی :Save As

نان رژیمی :Save As

زندگی آپارتمانی هر ایرادی که داشته باشد این خوبی را دارد که آدم با شنود غیرعمد از حال همسایه باخبر می‌شود! مثلا آقا و خانم همسایه‌ی دیوار به دیوار ما، امروز درباره‌ی اقتصاد سیاسی...

من و سفره‌ی هفت‌سین و بچه‌نهنگ!

من و سفره‌ی هفت‌سین و بچه‌نهنگ!

سال نهنگ پیشین، درست ۱۲ سال پیش، سال دوم انتشار مجله‌ی «بچه‌ها…گل‌آقا» بود. این روزها یادی از آن مجله می‌کردم که برای نوروز ویژه‌نامه‌ی مفصلی هم تدارک می‌دید. من برای آن نهنگ و سالش...