radio40

ساز نامرئی علی آقا مطهری

ما غصه‌مان شده بود که لاغوان (اسم فاعل لغوکنندگان) در این دو ماه محرم و صفر که هیچ آرشه‌ای روی سیمی، هیچ مضرابی روی سیمی، و هیچ دستی روی پوستی کشیده نمی‌شود، باید چه چیزی را لغو کنند؟

radio40

آگهی مناقصه اکتشاف و تعمیر افق زاویه بدن

ما هر چه فکر کردیم که افق زاویه بدن دقیقا کجای بدن عباس جدیدی است، به نتیجه‌ای نرسیدیم. بنابراین از همه کاشفان، پزشکان، فیزیولوژیست‌ها، افق‌کاران، زاویه‌داران و بدن‌سازان عزیز دعوت می‌شود با کشف «افق زوایه بدن» ایشان را در تعمیر و خنثی‌سازی آن یاری دهند.

radio40

دعوا تریبونی حسابی کیف دارد‍!

یک رسم بین روسای قوا در ایران وجود دارد به نام «دعوا تریبونی»
در این رسم معمولا روسای قوا باید به‌جای اینکه در جلسه بنشینند حرف بزنند، یا با تلفن یا با نامه یا کلا به جای استفاده از هر روش قرتی‌بازی، باید از پشت تریبون با هم حرف بزنند.